Rozeznanie rynku nr 01.2024.86

Na świadczenie usługi Eksperta ds. Oceny wniosków w ramach zadania pt. „Aktywizacja młodzieży województwa świętokrzyskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach.

Treść rozeznania rynku – pobierz

Załączniki – pobierz