Granty dla samorządów/organizacji

Formularz do konkursu grantów dla samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz organizacji studenckich i doktoranckich województwa świętokrzyskiego w ramach Rządowego Programu – Fundusz Młodzieżowy EDYCJA I

Generator wniosków

Osoba do kontaktu


*Skład osobowy (imię i nazwisko). Trzon samorządu/organizacji (min. 2 osoby) muszą stanowić osoby w wieku 15-29 lat)


Opis działania

Uzupełnia wnioskodawca

Czas realizacji


Oczekiwane rezultaty oraz ich monitoring, co będzie wymiernym i konkretnym sukcesem grupy, jak da się to zmierzyć, w jaki sposób będzie to udokumentowane i zaprezentowane w środowisku lub innym osobom oraz w sprawozdaniu z realizacji projektuBudżet działania

Uwagi

Suma wnioskowanej kwoty i kosztu obsługi grantu nie może przekraczać 3 000,00 zł
Twoja suma kosztów merytorycznych wynosi 0
Maksymalny koszt obsługi grantu wynosi 600,00 zł (maksymalnie 20% sumy kosztów merytorycznych)

Załączniki

Nabór zakończono